Mobiliteit bij organisaties

Coachingstrajecten voor werknemers in een outplacementtraject

Bij outplacementtrajecten wordt doorgaans gedacht in een traject ‘van baan naar baan’. Er zijn echter ook werknemers die in dit proces ook willen verkennen of het starten van een eigen bedrijf op dat moment bij hen past.

De Starters Academie heeft veel ervaring bij het begeleiden van de mensen. Wij bieden hiervoor een kort screeningstraject aan. De uitkomst van dit traject is in eerste instantie een inschatting van de  haalbaarheid van de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Deze haalbaarheid wordt getoetst door onder meer te kijken naar de persoon en het idee voor het bedrijf.

Aan de hand van deze screening kan de werkgever dan samen met de werknemer besluiten of outplacement in de richting van zelfstandig ondernemerschap het te bewandelen pad is.

Door eerst deze screening te doen, wordt voorkomen dat er veel geld wordt gestoken in een outplacement/coachingstraject wat weinig kans op succes biedt. En dit is natuurlijk voor alle partijen winst.  

Wilt u weten hoe De Starters Academie ingezet kan worden bij outplacementtrajecten en wat de tarieven daarvoor zijn? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.